Nữ bác sĩ Ameri Koshikawa đến thăm anh đồng nghiệp đang ốm, đó là vào một chiều mưa khi nghe tin khoa báo là anh đồng nghiệp ốm xin nghỉ Narita đã rất lo lắng ngay buổi trưa hôm đó cô đã đến nhà của anh bác sĩ đó ngay. Tình ý của cô nàng với anh đồng nghiệp của mình cũng đã được thể hiện rõ nhân sự việc anh ta ốm. Đến thăm thì tình hình sức khỏe của anh đồng nghiệp cũng đã ổn định trở lại rồi, ngồi nói chuyện tươi cười tốt, anh ta còn đề nghị được massage cho Ameri Koshikawa thư giãn nữa cơ mà. Thế rồi sau những cái đấm bóp thoải mái kia đã dẫn đến một cuộc địt mà có lẽ Ameri Koshikawa là người mong muốn từ đã lâu nhưng là con gái không dám bày tỏ với anh đồn nghiệp…

Nữ bác sĩ Ameri Koshikawa đến thăm anh đồng nghiệp đang ốm

Nữ bác sĩ Ameri Koshikawa đến thăm anh đồng nghiệp đang ốm